Suche

ние вярваме


 

Ние вярваме в Бога, Всемогъщия  Отец,
Творец на небето и земята.

И в Исуса Христа, Единородния Божии 
Син,
нашия  Господ, заченат от Святия Дух,
Роден от девица
,
които пострада при
Пилат Понтииский,
Разпънат, умря и беше погребан,
и слезе в ада,
и на третия ден 
Вазкръсна от мъртвите,
и се възнесе на небето,
Седящия отдесно на Бога, Всемогъщия Отец,
Откъдето Тои ще доиде и ще съди живи и мъртви.

Ние вярваме в Святия Дух,
В кръщение със
Святия Дух ,
В единна свята Християнска Църква,
В общение със святи хора,
В прощение на греховете,
Във възкресение
И вечен живот.